martes, 20 de abril de 2010

Convocatoria de AXUDAS 2010 da Xunta

CONVOCATORIA 2010. Subvencións a pequenos comerciantes individuais autónomos que abandonen a actividade comercial
Orde do 18 de febreiro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a pequenos comerciantes individuais autónomos que abandonen a actividade comercial, en desenvolvemento do Plan Ágora, agora Re-comercia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010. (Código de procedemento IN216A).

· Data Publicación no DOG: luns, 1 de marzo de 2010.

Bolsa de locais baleiros >>
Data de actualización : Venres, 9 de abril de 2010.

Concesión directa de subvencións para a adquisición de vehículos

Plan 2000 E de apoyo a la renovación del parque de vehículos [B.O.E. nº 125 publicado o 23 de Maio de 2009]

Documento relacionado: Orde


PUBLICACIÓN DA LEI 1/2010, DE 1 DE MARZO, DE REFORMA DA LEI 7/1996, DE 15 DE XANEIRO, DE ORDENACIÓN DO COMERCIO MINORISTA

Modificación da regulación comercial minorista


O Boletín Oficial do Estado do 2 de marzo de 2010, publica a lei 1/2010 de marzo, de reforma de Lei 7/1996, de 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Minorista.

Esta Lei modifica a regulación comercial minorista co fin de adaptar a mesma o establecido pola Directiva 2006/123/CE, relativa os servicios no mercado interior.


Documento relacionado: Texto Ley 1/2010

(Fonte: Federación Galega de Comercio)

PRESENTACIÓN DO ANTEPROXECTO DE LEI DE COMERCIO INTERIOR DE GALICIA


A Consellería de Economía e Industria publicou o Anteproxecto de lei de Comercio Interior de Galicia.

Esta normativa ten como obxectivo acadar a modernización, a mellora e o desenvolvemento do sector comercial galego, dando resposta ás demandas dos comerciantes sen descoidar a protección dos consumidores.

Texto Anteproxecto

(Fonte: Federación Galega de Comercio)

miércoles, 16 de septiembre de 2009

Seminarios promovidos por BIC GALICIA


O BIC Galicia-Xunta de Galicia (www.bicgalicia.es) está a promover, en colaboración con ACEPTEO e o Concello de Teo, unha serie de SEMINARIOS GRATUITOS destinados aos comerciantes e profesionais do Concello.

Os seminarios terán lugar na Mediateca O Grilo (Cacheiras) en horario de 20 a 22:00 horas.

É imprescindible inscribirse previamente. Inicialmente as datas estaban previstas para Setembro e Outubro, pero vanse a cambiar probablemente para Outubro e Novembro.


SEMINARIO 1:
Tipo: PEQUENO COMERCIO
Curso: PC009 A PROMOCIÓN, UN ESTÍMULO PARA A VENTA
Duración: 4 horas

SEMINARIO 2:
Tipo: PEQUENO COMERCIO
Curso: PC010 CALIDADE DO SERVICIO NO PEQUENO COMERCIO
Duración: 4 horas

SEMINARIO 3:
Tipo: MICROPYME
Curso: MC006 O EMPRESARIO AUTÓNOMO: OBLIGACIÓNS TRIBUTARIAS
Duración: 4 horas

SEMINARIO 4:
Curso: HT013 SATISFACCIÓN DOS CLIENTES DOS SERVICIOS TURÍSTICOS
Duración: 2 horas

Para inscribirse, enviar un email a: acepteo@gmail.com ou contactar coa Xunta Directiva.

Inscripción nos CURSOS GRATUITOS

Xa están en marcha os Cursos de Formación GRATUITOS para os asociados. Os interesados deben de inscribirse XA! contactando ou ben coa directiva ou enviando un email a: acepteo@gmail.com

É moi importante para nós que a maior parte dos asociados se inscriban e participen. Todos xa deberiades de recibir por correo un tríptico explicativo dos cursos. A relación de cursos é a seguinte:

SETEMBRO:
  • Ley Orgánica Protección de Datos (L.O.P.D)
  • INTRODUCIÓN A INFORMÁTICA BÁSICA
  • SEGURIDADE EN INTERNET NA EMPRESA
  • INTERNET APLICADO AO COMERCIO

OUTUBRO:
  • FERRAMENTAS OFIMÁTICAS ORIENTADAS Á EMPRESA
  • Folla de Cálculo OpenOffice Calc
  • Procesador de Textos OpenOffice Writer

Información do programa Leader


Todos aqueles comerciantes e empresarios que non pudieron asistir á conferencia do programa de axudas Leader e desexen obter máis información poden dirixirse a:

Terras de Compostela
www.terrasdecompostela.org
email: info@terrasdecompostela.org
Pontemaceira s/n (Sede Feiraco)
15684 AMES
Tel. 981 818357
Persoa de contacto: Ignacio Fernández